DUCO Rakennuttaja Oy on perustettu vuonna 2009.
Pääpalveluitamme ovat rakennuttaminen, valvonta, hanke- ja kustannussuunnittelu sekä kiinteistökehitys.
Toimimme Pirkanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Suomen alueeella noin viidentoista asiantuntijan voimin.
Olemme riippumaton ja itsenäinen rakennusalan asiantuntija.

 

DUCO Rakennuttaja Oy:n johtavina toiminta-ajatuksina ovat:

 • Toimia kiinteistönomistajan sekä tilaajan kumppanina jo tarve- ja hankeselvitysvaiheesta alkaen.
   
 • Varmistaa kiinteistönomistajan hankkeelle määrittämät tavoitteet ja suunnittelun ohjauksen avulla valmiiksi suunnitelma-asiakirjoiksi.
   
 • Laatia tarvittavat asiakirjat urakkakilpailun järjestämiseksi ja järjestää urakkakilpailu.
   
 • Toimia kiinteistönomistajan ja rakennuttajan edustajana sekä asiantuntijana rakennushankkeessa siten, että valmiin rakennuksen laatu, rakentamis- ja elinkaarikustannukset ja aikataulut vastaavat tilaajan, kiinteistönomistajan ja loppukäyttäjän asettamia tavoitteita.

DUCO Rakennuttaja Oy:n ammattitaito pohjautuu noin viidentoista pätevöityneen asiantuntijan pitkäaikaiseen ja monipuoliseen kokemukseen rakennus- ja kiinteistöliiketoimialalta sekä alan tutkintoihin ja pätevöitymisiin. Vuosien saatossa kokemusta ja referenssikohteita on kertynyt mm. perusparannuksista, täydennysrakentamisesta, uudisrakentamisesta ja käyttötarkoituksen muutoksista. Kokemusta on monipuolisista hankkeista:

 • Julkinen rakentaminen
 • Liike-, toimitila- ja teollisuusrakentaminen
 • Sosiaali- ja terveysalan kohteet
 • Opetusrakennukset
 • Kokoontumistilat ja teknologiakeskukset
 • Arvorakennukset
 • Turvaluokitetut kohteet
 • Asunnot


DUCO Rakennuttaja Oy tuottaa rakentamisen laatua rakennuttamisen, kustannussuunnittelun ja valvonnan keinoin siten, että varmistetaan laadulle määritetty taso ja elinkaariedullisuus rakennushankkeen koosta riippumatta. Hyvin hoidettu rakennuttamisprosessi on merkki kiinteistöliiketoiminnan laadukkuudesta, luotettavuudesta ja toimintavarmuudesta.


Rakennuttamisprosessin laadukkaasta toteutuksesta ja valvonnasta vastaa DUCO Rakennuttaja Oy:n oma henkilöstö. Rakennuttamispalvelu käsittää uudistuotannon ja peruskorjaushankkeiden rakennuttamisen. Toimintamme noudattaa aina lakeja ja asetuksia sekä hyvää rakennuttamis- ja valvontatapaa.


Rakennuttamisen prosessissa DUCO Rakennuttaja Oy panostaa laadun, aikataulun ja kustannusten hallintaan. Painotamme myös turvallisuutta, työturvallisuutta sekä ympäristö ja rakennushistoriallisia näkökulmia. Hyödynnämme moderneja tietoteknisiä ratkaisuja.


Hankkeiden suunnittelijat valitsemme tilaajan kanssa sopimiemme pelisääntöjen mukaisesti joko kilpailuttamalla tai neuvottelemalla. Urakoitsijat yleensä valitaan kilpailutuksen kautta tai tilaajan niin toivoessa myös neuvottelumenettelyllä. Käytössämme on yleisten sopimusehtojen mukaiset urakka-asiakirjat ja sopimuskäytännöt, mukaan lukien tarkastusasiakirjat ja turvallisuusasiakirjat.