Palvelut

Rakennuttamispalvelut

Rakennuttamispalvelumme kattaa rakennusprojektien kokonaisvaltaisen läpiviennin hankeselvityksestä ja suunnittelun ohjauksesta aina valmiin rakennushankeen käyttöönottoon saakka.

Rakennuttamispalvelu tuottaa mm. seuraavia palveluja:

 • Tarveselvitys
 • Hankeselvitys
 • Projektin aloittaminen
 • Suunnittelijoiden valitseminen
 • Suunnittelun ohjaus ja valvonta
 • Urakkakilpailun järjestäminen
 • Urakoitsijoiden valitseminen
 • Tarjouspyyntöasiakirjat ja sopimukset
 • Projektin kustannussuunnittelu ja kustannusarviot
 • Projektin aikataulutus ja valvonta
 • Projektin kustannusohjaus ja kustannusseuranta
 • Projektin raportointi
 • Rakentamisen ohjaus
 • Vastaanoton ja käyttöönoton liittyvät velvoitteet
 • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Työmaavalvonta
 • Takuuaikaiset velvoitteet

Kustannusasiantuntijapalvelut

Kustannussuunnittelun avulla määritetään hankkeen kustannustavoitteet, kehitetään suunnitelmien kustannustehokkuutta ja varmistetaan hankkeen toteutuminen asetettujen kustannustavoitteiden puitteissa. Kustannussuunnittelun avulla tuotetaan reaaliaikaista tietoa hankkeen talouteen vaikuttavista tekijöistä.

Tuotamme kustannustietoa niin uudishankkeisiin, laajennuksiin kuin peruskorjauskohteisiin. Teemme myös kustannusvertailuja vaihtoehtoisista ratkaisuista päätöksenteon tueksi. Palvelumme kattaa kertaluonteisten kustannusarvioiden laadinnan ja/tai kustannussuunnittelun ja – ohjauksen aina hankkeen alkuvaiheesta lähtien. Kustannussuunnittelussa tavoitteemme on olla mukana hankkeen suunnitteluryhmässä alusta asti ja toimia tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa.

Osaamisemme perustuu vankkaan rakentamistalouden asiantuntemukseen ja vuosien kokemuksen kautta hankittuun kustannustietoon erilaisista hankkeista. Työn tueksi käytössämme on nykyaikaiset ohjelmistot. Kustannusarviot teemme pääosin tavoitehinta- ja/tai rakennusosalaskentamenetelmin.
 

Kustannussuunnittelusta DUCO Rakennuttaja Oy:n asiantuntijoilla on vahvaa osaamista ja kokemusta:

 • Julkinen ja liikerakentaminen
 • Sosiaali- ja terveysalan kohteet
 • Oppilaitokset
 • Urheilu- ja vapaa-ajan hankkeet
 • Arvorakennukset
 • Asuinrakennukset

Työmaavalvontapalvelut

Palveluihimme sisältyy rakennushankkeiden rakennus- ja talotekninen valvonta sekä asiantuntijatehtävät.  Seuraamme rakennushankkeen kustannuksia, hankkeen taloudellista ja aikataulullista etenemistä sekä toteutuksen sopimuksenmukaisuutta aina luovutukseen ja takuuaikaan saakka.

Kiinteistökehitys

DUCO Rakennuttaja Oy tarjoaa palveluita asiakkailleen myös kiinteistökehityshankkeissa.

Palvelutavoitteena on kiinteistöjen ja rakennusten kehittäminen siten, että niiden arvo ja tuotto kasvaa. Kiinteistökehitys voi kohdistua raakamaahan, tonttiin, rakennukseen tai sen osaan. Kiinteistökehitys on tyypillistä esimerkiksi rakennusten käyttötarkoituksen muutoksissa ja täydennysrakentamisessa.